Na jednoduchšie lešenárske konštrukcie používame rámové (systémové) lešenie typu PIONART – model PUM

Možnosti použitia:

 • zatepľovanie budov
 • omietanie a renovácia fasád
 • murárske práce
 • maliarske prace
 • umývanie okien
 • zváračske práce
 • elektromontáže
 • stolárske práce
 • montáž oceľových konštrukcií
 • a mnoho iného…

S ohľadom na najväčšie dovolené zaťaženie lešenárskej plošiny ktorá je rovných 2 kN/m² (3. Skupina zaťaženia) vykonávané práce nemôžu vyžadovať skladovanie väčšieho množstva stavebného materiálu na lešení.

 

Technické údaje rámového lešenia typu PIONART – model PUM :

 • maximálna výška lešenia (bez dodatočných statických výpočtov) – 60 m (nekryté lešenie) alebo 40 m (s ochrannou sieťou)
 • dĺžka lešenia – ľubovoľná, konfigurovaná z polí o dĺžkach 0,7 m; 1,1 m; 1,5 m; 2,0 m, 2,5 m alebo 3,0 m
 • šírka lešenia 0,74 m
 • výška rámu 2,0 m
 • najvyššie dovolené zaťaženie pracovnej lešenárskej plošiny je 2 kN/m²
 • možnosť umiestnenia lešenia pri otvorenej alebo uzatvorenej fasáde
 • možnosť použitia úzkych alebo širokých konzol rozširujúcich lešenársku plošinu (jedno pole lešenia)
 • možnosť zaistenia lešenia záchytnou sieťou alebo plachtou
 • možnosť použitia dopravného výložníka o nosnosti 150 kg
 • možnosť obídenia prekážok použitím zúžených rámov
 • protikorózna ochrana kovových prvkov zinkovaním