Kamenie 199

033 01 Podtureň

Telefón:

+421 903 531 497

Email:

smihovsky@pracovneplosiny.sk