+421 903 531 497 INFO@LPTECH.SK

Prenájom lešenia a lešenárske práce

Ponúkame prenájom lešenia a špeciálne lešenárske práce v náročných podmienkach priemyselných objektov, ale aj bytových domov, rodinných domov, kostolov a pod. Lešenársky materiál pravidelne kontrolujeme a vykonávame na ňom údržbu. Lešenárske práce vykonávajú skúsení pracovníci, ktorí sú pravidelne každý rok podrobení lekárskej prehliadke a školeniu podľa normy STN EN 73 8101/A.

Lešenárskym prácam sa venujeme už od roku 1997. Pri vykonávaní lešenárskych prác kladieme vždy veľký dôraz na bezpečnosť, či už samotných lešenárov, alebo pracovníkov ktorí budú na lešení pracovať. Orientujeme sa hlavne na stredoslovenský región, ale pri väčších lešeniach pokryjeme aj celé Slovensko. Najčastejšie ponúkame prenájom lešenia a lešenárske práce v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad a Ružomberok.

Rúrkové lešenie

Na zložitejšie lešenárske konštrukcie ktoré nieje možné postaviť rámovým lešením používame klasické rúrkové lešenie.

Rámové (systémové) lešenie

Na jednoduchšie lešenárske konštrukcie používame rámové (systémové) lešenie typu PIONART – model BAL