+421 903 531 497 INFO@LPTECH.SK

Rámové (systémové) lešenie

Na jednoduchšie lešenárske konštrukcie používame rámové (systémové) lešenie typu PIONART – model PUM

 

 

Možnosti použitia:

 • zatepľovanie budov

 • omietanie a renovácia fasád

 • murárske práce

 • maliarske prace

 • umývanie okien

 • zváračske práce

 • elektromontáže

 • stolárske práce

 • montáž oceľových konštrukcií

 • a mnoho iného…

S ohľadom na najväčšie dovolené zaťaženie lešenárskej plošiny ktorá je rovných 2 kN/m² (3. Skupina zaťaženia) vykonávané práce nemôžu vyžadovať skladovanie väčšieho množstva stavebného materiálu na lešení.

 

Technické údaje rámového lešenia typu PIONART – model PUM :

 • maximálna výška lešenia (bez dodatočných statických výpočtov) – 60 m (nekryté lešenie) alebo 40 m (s ochrannou sieťou)

 • dĺžka lešenia – ľubovoľná, konfigurovaná z polí o dĺžkach 0,7 m; 1,1 m; 1,5 m; 2,0 m, 2,5 m alebo 3,0 m

 • šírka lešenia 0,74 m

 • výška rámu 2,0 m

 • najvyššie dovolené zaťaženie pracovnej lešenárskej plošiny je 2 kN/m²

 • možnosť umiestnenia lešenia pri otvorenej alebo uzatvorenej fasáde

 • možnosť použitia úzkych alebo širokých konzol rozširujúcich lešenársku plošinu (jedno pole lešenia)

 • možnosť zaistenia lešenia záchytnou sieťou alebo plachtou

 • možnosť použitia dopravného výložníka o nosnosti 150 kg

 • možnosť obídenia prekážok použitím zúžených rámov

 • protikorózna ochrana kovových prvkov zinkovaním