+421 903 531 497 INFO@LPTECH.SK

O nás

Počiatky nášho podnikania siahajú až do roku 1997, kedy bola založená živnosť „Jozef Šmihovský“. Na začiatku sme sa venovali ako jedna z prvých spoločností na Liptove lešenárskym prácam s klasickým rúrkovým lešením, neskôr v rámci modernizácie k nemu pribudlo aj moderné systémové lešenie značky Pionart, ktoré spĺňa najnovšie slovenské aj európske normy a štandardy. V roku 2005 sme sa rozhodli rozšíriť naše služby o prenájom pracovných plošín. Ako prvú sme kúpili pracovnú plošinu Haullote H18SX, flotilu postupne dopĺňame podľa potreby o nové tipy plošín tak, aby sme vyšli v ústrety každému zákazníkovi. V roku 2019 sme začali poskytovať nové služby, a to opravy a údržby zdvíhacích zariadení. Nakoľko disponujeme aj vlastným revíznym technikom, poskytujeme aj služby odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Aby sme sa mohli ďalej rozvíjať, tak sme sa v roku 2020 rozhodli zaloziť novú spoločnosť LP tech s.r.o., s ktorou budeme môcť ponuku služieb ďalej zveľaďovať a rozširovať.